Jak zafałszowano wybory w Głogowie część 2

8 Gru

13 grudnia 2014 w Warszawie odbędzie się manifestacja przeciwko fałszerstwom w wyborach samorządowych 2014. O ile od strony statystycznej nieprawidłowości widoczne są gołym okiem, to Państwowa Komisja Wyborcza opóźniając podanie szczegółowych wyników do 18 dni po wyborach, w praktyce uniemożliwiła protesty oparte o naukową analizę łamania praw statystyki (znajomi naukowcy mówia nawet, że PKW mogła w tym czasie „odfałszować” wybory ukrywając anomalie, które i tak da się wykryć, tyle że dopiero po głębszych analizach). Bowiem każdy z 2000 protestów zostanie rozpoznany indywidualnie, a Sąd nawet jak stwierdzi nieprawidłowość w policzeniu glosów czy dopisywaniu krzyżyków, to uzna że naruszenie prawa było, ale nie miało wpływu na wynik wyborów.
Zdjęcie9013

W Głogowie, gdzie polska polityka odbija się jak w soczewce, również to „przesunięcie w kierunku wschodnim” zaobserwowaliśmy, np. gdy popierająca Rafaela Rokaszewicza kandydatka na prezydenta Mareńczak-Piechocka odmówiła wypłaty pensji pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, po tym, jak nie dostała od nich głosu w wyborach. Albo wśród członków obwodowej komisji wyborczej nr 14, w składzie: Marzena Szpocińska (przewodnicząca), Urszula Kloc, Karolina Czachowska, Teresa Unuczek i inni (na zdjęciu), które pouczały wyborców, że w książc wyborczej do powiatu i sejmiku należy dać „krzyżyk na każdej liście”, a następnie zmieniały protokół w stosunku do tego co PKW ogłosiła 18 dni później w Internecie. W efekcie w dowodzonym przez te panie obwodzie odnotowaliśmy aż 40% (!) głosów nieważnych, a Nowa Prawica zamiast osiągnąć 6-7% jak w wyborach do Rady Miasta i uczestniczyć w podziale mandatów do Rady Powiatu, musiała ustąpić na rzecz PSL, który w mieście nie prowadził żadnej kampanii, a dostał 10 razy głosów więcej, niż poprzednich wyborach.

Zdjęcie9014

Dlatego w moim, złożonym tydzień temu proteście koncentruję się na zagadnieniach prawnych i logicznym wykazaniu, że naruszenie kodeksu wyborczego miało wpływ na wynik wyborów w powiecie głogowskim i sejmiku dolnośląskim. Jednocześnie wnoszę o uznanie ważności wyborów tam, gdzie został one przeprowadzone prawidłowo, a więc na prezydenta Głogowa i do rady miasta – tak, aby Sąd jednak zachował powagę władzy sądowniczej, a przede wszystkim uczciwość i honor, bo żyjemy w czasach Internetu, który patrzy sędziom na ręce – o czym przekonał się cały zdymisjonowany już skład PKW. Oczywiście biorąc pod uwagę kulisy powstawania sądownictwa w 1945 roku mam do sądów małe zaufanie – choć wiem, że i wśród sędziów zdarzają się wspaniali i inteligentni ludzie, jednak szansę na ich spotkanie oceniam jedynie na 30%. Dlatego koncentruję się na daniu Sądowi szansy, aby postąpił uczciwie, bo chętnie dowiem się czy Sąd potrafi dowodzić i rozumować naukowo i jaka jest granica fałszerstw wyborczych – czy taka jak w 1947 i 1948 roku, a może inna?

WNIOSEK

Na podstawie art. 82 § 1 i 2 w zw. z art. 392 ustawy Kodeks Wyborczy (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553), wnoszę o:

1) stwierdzenie ważności wyborów na prezydenta miasta Głogowa, przeprowadzonych w dniu 16 i 30 listopada 2014

2) stwierdzenie ważności wyborów do Rady Miasta Głogowa, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014

3) stwierdzenie nieważości wyborów do Rady Powiatu w Głogowie, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014

4) stwierdzenie nieważności wyborów do sejmiku wojewódzkiego, przeprowadzonych w województwie dolnośląskim w dniu 16 listopada 2014

we wszystkich okręgach i obwodach, bowiem głosowanie na prezydenta miasta Głogowa oraz wybory do Rady Miasta Głogowa przebiegły prawidłowo, natomiast podczas głosowania na kandydatów do Rady Powiatu w Głogowie, oraz do sejmiku wojewódzkiego dolnośląskiego doszło do naruszenia Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 10, Art. 40 § 1, Art. 40 § 2, Art 40 § 3 ustawy Kodeks Wyborczy, bowiem Państwowa Komisja Wyborcza:

1) przygotowała i wielokrotnie wyemitowała za pośrednictwem mediów oraz Internetu oficjalny spot zawierający niewystarczająco dokładne pouczenie wyborców, że „aby głos był ważny, na każdej z kart stawiasz krzyżyk przy nazwisku kandydata”

2) zamiast karty do głosowania przewidzianych Art. 40 ustawy kodeks wyborczy, dała wyborcom książkę z wieloma kartami – listami partii, umieszczając niewystarczające pouczenie

3) unieważniła 25% i 20% głosów do Rady Powiatu w Głogowie i do sejmiku dolnośląskiego tym wyborcom, którzy kierując się pouczeniem Państwowej Komisji Wyborczej prawidłowo oddali głosy do Rady Miasta i na prezydenta Głogowa, co miało wpływ na wynik wyborów, bowiem nadmiar głosów nieważnych był w praktyce podobny jak liczba głosów oddanych na zwycięskie komitety

Ponadto obwodowa komisja wyborcza nr 14 w lokalu przy ul. Plutona w Głogowie w dniu 16 listopada 2014 odmówiła mi wydania karty do głosowania uniemożliwiając mi akt wyborczy, czym naruszyła Art. 10 Kodeksu Wyborczego, bowiem byłem na liście osób uprawnionych do głosowania w tej komisji.

Dowód:

– oficjalny spot Państwowej Komisji Wyborczej z niewystarczającym pouczeniem jak oddawać głosy (w załączeniu)

– karty do głosowania

Jednocześnie wnoszę o zabezpieczenie listy mieszkańców, oraz kart do głosowania z okręgów 1,2,3,4,5 z wyborów do Rady Powiatu i sejmiku dolnośląskiego jako dowód na istnienie wskazanych wyżej nieprawidłowości, które miały wpływ na 25% głosów nieważnych do Rady Powiatu Głogowa, 20% do Sejmiku Wojewódzkiego, oraz 2% głosów nieważnych w wyborach Prezydenta Miasta i Rady Miasta.

Wnoszę o powołanie biegłego statystyka – specjalisty od teorii pomiaru na okoliczność:

– ustalenia (dla wyborów do Rady Powiatu w Głogowie i sejmiku dolnośląskiego) nadmiaru głosów nieważnych w stosunku do liczby głosów nieważnych oddanych w wyborach na prezydenta i do rady miasta Głogowa, a następnie określenia, czy nadmiar głosów nieważnych jest statystycznie istotny w porównaniu z głosami oddanymi na zwycięskie komitety

– sprawdzenia, czy procentowy rozkład głosów nieważnych w komisjach obwodowych na Dolnym Śląsku był rozkładem normalnym i czy w sposób istotny odbiegał od rozkładu normalnego

– ustalenia dla każdych z wyborów wskazanych w punktach 1), 2), 3), 4) procentowego progu różnicy głosów, które mogły mieć wpływ na ich wynik, a następnie oszacowania czy rzeczywisty nadmiar głosów nieważnych był większy od tego progu

– prawidłowości moich obliczeń, że błędne pouczenie i unieważnienie 25% głosów do Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego mogło mieć wpływ na wynik wyborów i skład Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego na Dolnym Śląsku, natomiast unieważnienie 2% głosów oddanych w wyborach do Rady Miasta i na Prezydenta Miasa nie miało wpływu na wynik wyborów.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, wybory uznaje się za nieważne jeśli:

1) doszło do naruszenia prawa

2) naruszenie prawa miało wpływ na wynik wyborów

vide postanowienie Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1995, Sygn. Akt. SW 50/95 oraz uchwała Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1995 (Dz.U. 1995.144.708). Ugruntowaną argumenację Sądu Najwyższego przyjmuję jako własną, bo jestem w stanie w ścisły i naukowy sposób wykazać naruszenie przez Państwową Komisję Wyborczą prawa, oraz wpływ naruszenia prawa PKW na wynik wyborów i to w sposób ilościowy.

Przykładowo: z oficjalnych danych PKW wynika, że w wyborach na prezydenta i do rady miasta Głogowa oddano około 300 głosów nieważnych (1%) z kolei w wyborach do Rady Powiatu w Głogowie ci sami wyborcy oddali w tym samym czasie aż 21% głosów nieważnych (kilka tysięcy), co oznacza, że w wyborach do Rady Powiatu nadmiar głosów nieważnych był równy około 20%. Oczywiście liczba głosów nieważnych w wyborach na prezydenta, do rady miasta, powiatu i sejmiku może wynikać z różnych czynników naturalnych, natomiast nadmiar głosów nieważnych do sejmiku i powiatów (w porównaniu do liczby głosów nieważnych na prezydenta i do rady miasta) wynika już z samej specyfiki wyborów do powiatu i sejmiku, a więc z niewystarczającego pouczenia w oficjalnym spocie PKW, oraz naruszenia przez PKW Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 10, Art. 40 § 1, Art. 40 § 2, Art 40 § 3 ustawy Kodeks Wyborczy, bowiem Państwowa Komisja Wyborcza zamiast karty do głosowania przewidzianej Art. 40 dostarczyła wyborcom książkę, a w spocie pouczała, że na każdej karcie należy postawić krzyzyk przy nazwisku kandydata, co zostało przez wyborców wykonane:

Dowód:

– karty do głosowania do Rady Powiatu i Sejmików we wszystkich okręgach na Dolnym Śląsku

– wyniki do Rady Powiatu w Głogowie wraz z liczbą głosów nieważnych (w załączeniu)

W efekcie wykonanie niewystarczającego pouczenia na nieprawidlowych kartach doprowadziło do naruszenia Art. 2 Konstytucji RP i Art. 10 kodeksu wyborczego, bo ponad 20% wyborców zostało pozbawionych czynnego prawa wyborczego, przez co wyniki zostały zafałszowane, gdyż różnice między komitetami są mniejsze, niż nadmiar głosów nieważnych 20%, a zatem naruszenie prawa miało wpływ na wynik wyborów. Dlatego ze względu na obowiązującą ordynację proporcjonalną i nadmiar głosów nieważnych, wnoszę jak na wstepie.

W załączeniu:

– karta SD z oficjalnym spotem Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2014 (zawierającym niewystarczająco dokładne pouczenie jak głosować) oraz z oficjalnymi wynikami wyborów do Rady Powiatu 16.11.2014

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: